Home


Sinds 2014 ook EMDR-traumabehandelingen

Psychologen Praktijk Zeeland (PPZeeland) is een Zeeuwse particuliere psychologenpraktijk, opgericht door Marie- Cecile De Munck, Psycholoog NIP, gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van ouderen, chronisch en/of ernstig zieken en hun naasten. 

 

Bij PPZeeland kunt u terecht met uw vragen over onder andere:

 • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 • een CVA/ beroerte
 • Dementie
 • Parkinson/ MS/ en andere chronische ziekten of aandoeningen
 • Trauma/ onverwerkte gebeurtenissen
 • andere ingrijpende levensgebeurtenissen
 • nare gebeurtenis(sen) die u niet uit uw hoofd krijgt
 • enz.


Ook wanneer u problemen heeft om uw draai te vinden nadat:

 • u ziek bent geworden
 • uw naaste ziek is geworden
 • uw naaste is opgenomen in een verpleeghuis of revalidatiecentrum
 • u iets of iemand bent verloren of aan het verliezen bent

kunt u bij ons terecht.


 

Bij PPZeeland is de drempel voor de behandeling laag: u hoeft geen verwijsbrief van uw huisarts te hebben, het mag echter wel.

 

Ook zijn wij niet verplicht uw huisarts in te lichten over uw diagnose of behandeling. Wij lichten uw huisarts daarom alleen in wanneer u daar zelf om vraagt. Aan derden wordt uiteraard eveneens geen informatie verstrekt, tenzij u daar zelf van tevoren uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

 Psychologen Praktijk Zeeland 06-19618628

Site ontwerp en beheer door CBA+IS